Over belichaming en mijn diensten

Sietske Dijkstra

Ik ben sinds 1998 een sociaal ondernemer en inhoudelijk expert relationele en sociale veiligheid. Werkte tien jaar op de universiteit, promoveerde in 2000. Werk met veel partijen samen. Ik was bijna acht jaar lector op een hogeschool en lid van een landelijke commissie. Als onderzoeker, docent, inhoudsdeskundige en adviseur bouwde ik mijn werk op.

Toch was dat niet genoeg. Ik wilde meer ambachtelijkheid en bruggen slaan tussen weten en kennen.

De laatste jaren nam ik deel als muzisch onderzoeker aan de werkplaats onderzoek vanuit muzisch perspectief. THUIS was daarin mijn thema. Dit is een metafoor en een realiteit dat ik samen met anderen spelend, makend, vertellend en delend hebt verkend. Dit wakkerde mijn verlangen aan om me nog ontwerpgericht te bekwamen. Zo kwam ik terecht bij de HKU Master Cross over Creativity waar ik design thinking en ontwerpend onderzoek verder heb aan gescherpt en in verband bracht met de filosofie van tacit knowing. Dit met het doel om transformatief leren voor belichaamde professionaliteit verder te ontwikkelen.

Door deze ontwerp opleiding heb ik mijn perspectivische lenigheid versterkt: ik kan zowel vanuit het ontwerp als de inhoud scherp denken en doen. Ik maakte ervaringsgerichte ontwerpen en heb deze in tal van situaties toegepast. Een mix aan sociale professionals, muzisch onderzoekers en ervaringsdeskundigen was betrokken bij het versterken en verder onderbouwden van het ontwerp. Door de opleiding kan ik interdisciplinair teams samenstellen voor diverse doelen.

 Cross over Diensten

  1. Verbinding leggen tussen vakkennis, wetenschappelijke kennis en ervaringskennis met creatieve maakprocessen en werkvormen en groepen daarbij ondersteunen.
  2. Bijdragen aan het maken van stapstenen en tools voor interdisciplinair werk en gezamenlijk leren (in de keten) zodat we met en door elkaar waarde toevoegen en communities of practice gaan vormen.
  3. Helpen bij het onderzoeken van de waarneming en de betekenis van lichaamssensaties, emoties en cognities en deze verbinden, ook in coaching, met krachtiger en bezielder werk met meer impact.
  4. Spelen, samen maken, spreken en uitleggen wat de verbinding is tussen trauma, filosofie en samenwerking, zowel in motivational speeches als in workshops en aan de hand van werkvormen in leergangen of aan de hand van een (incompany) cursus of  in een masterclass.
  5. Samenwerking zoeken voor beeldend project met media design, animatie en creatieve therapie en een verander-team samenstellen en stakeholders aan elkaar verbinden.
  6. Inspiratieles geven van de filosofie van M. Polanyi over tacit knowing en dit onderbouwen en uitbouwen met het belang van non-verbale communicatie en belichaamde professionaliteit.
  7. Ontwerp en uitvoering van geaccrediteerde cursus Belichaamde professionaliteit,  die aangeboden wordt door de RINO groep en in eigen beheer voor sociale professionals.
  8. Workshop en masterclass rond belichaamde professionaliteit op maat op aanvraag.